ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจางจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแลน Cable Lan และ Ram โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำเนาดิจิตอล ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุม เก้าอี้ไม้ และเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบละเอียด ชนิดทำลายครั้งละ 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโตรงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก   
>> ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะลง
>> เรื่องแต่งตั้ง ผู้รับตรวจพัสดุ สำหรับการซื้อหินคลุกเพื่อปรับระดับพื้นผิวห้องเก็บอุปกรณ์ของนักการภารโรงและแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเคาเตอร์ขาเหล็กพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์แบบ 3LCD กำลังส่องสว่าง 6000 Lumen โดยวิธีเฉพาะเจาะลง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ยี่ห้อชาร์ป ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์รถโรงเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0184 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการช่างสำหรับซ่อมแซมจำนวน 22 รายการ (ประจำเดือนมกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับได้ จำนวน 200 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ๊กตาจำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเช้าของที่ระลึก จำนวน 1 กระเช้า เป็นเงิน 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ๑)ผ้าคลุมซอย จำนวน 3 ผืนๆละ 120 บาท เป็นเงิน 360 บาท ๒)เสื้อช่างจำนวน 3 ตัวๆละ 200 บาท เป็นเงิน 600 บาท ๓)เอี๊ยมช่าง 1 ตัว ราคา 150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมารถปรับอากาศ เพื่อนำนักเรียนไปเข้าค่ายบูรณาการ ม.ต้น BJ Enlish Intergrated Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one ยี่ห้อ HP สำหรับห้องเรียน 546 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ Projector ยี่ห้อ EPSON สำหรับห้องประชุมเบญจรัช 126 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS สำหรับงานจัดทำสื่อมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น 107a (4ZB77A) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติและกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์สำเนาดิจิตอล ขนาด A4 ( 70 แกรม )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา จำนวน 6 รายการ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและน้ำยาเคลือบแห้งเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมฝาผนัง 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม้บุหนังหมุนได้ จำนวน 1  ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 80 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iPad Apple รุ่น 7 ขนาด 10.2 นิ้ว ความจุ 128 GB จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Asus  รุ่น UM 462DA-AI031T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ รุ่น Epson L3110 จำนวน 1 เครื่อง หมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Printer EPSON 3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมไม้แท้ 8 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้หมุนบุหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.