ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์สำเนาดิจิตอล ขนาด A4 ( 70 แกรม )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา จำนวน 6 รายการ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกร์ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและน้ำยาเคลือบแห้งเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมฝาผนัง 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ไม้บุหนังหมุนได้ จำนวน 1  ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 80 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ iPad Apple รุ่น 7 ขนาด 10.2 นิ้ว ความจุ 128 GB จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Asus  รุ่น UM 462DA-AI031T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ รุ่น Epson L3110 จำนวน 1 เครื่อง หมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Printer EPSON 3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมไม้แท้ 8 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้หมุนบุหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.