รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดที่นี่